Construcció industrial

Construcció industrial

Ens ocupem de tots els passos necessaris per a la construcció, manteniment o rehabilitació industrial.
  • Implantació de maquinària (fosses, soleres, etc.)
  • Reparació i manteniment de paviments.
  • Reparació i manteniment de cobertes.
  • Adequació de l’edifici a la normativa contra incendis
  • (sectorització, tallafocs, divisions, portes). Protecció passiva contra incendis.
  • Construcció de molls de càrrega.
  • Desaigües, humitats i col·lectors.
  • Altells tècnics, oficines, magatzems.