Serveis d’electricitat

Serveis d’electricitat

Realitzem tot tipus d’instal·lacions elèctriques i de refrigeració, adaptem instal·lacions a la normativa i fem estudis d’estalvi energètic.
 • Instal·lacions i manteniment de mitja tensió
 • (inspeccions periòdiques davant la Generalitat de Catalunya).
 • Instal·lacions i manteniment de baixa tensió
 • (disseny i projecte de la instal·lació de nova maquinària).
 • Instal·lacions d’aigua refrigerada descalcificada a punt de consum.
 • Xarxes estructurals per control numèric.
 • Estudis d’eficiència i estalvi energètic.
 • Instal·lació i manteniment de clima, refrigeració i calefacció industrial.
 • Instal·lació i manteniment de xarxes d’extinció i detecció contra incendis.
 • Contractes de manteniment preventiu i correctiu.
 • Estudis d’eficiència energética.
 • Termografies.
 • Estudis de consums i de contractes amb companyies subministradores.
 • Plantes fotovoltaiques.