Serveis d’Aire Comprimit - Gasos - Calefacció - Climatització

Serveis d’Aire Comprimit - Gasos - Calefacció - Climatització

Subministrem tot els equips que necessites i ens ocupem del seu manteniment:
 • Subministrament de compressors de pistó, cargol insonoritzat i exents.
 • Subministrament d’equips de tractament de qualitat d’aire
 • (assecadors frigorífics, d’adsorció, filtratge, dipòsits).
 • Subministrament d’equips d’alta pressió (PET).
 • Subministrament d’equips de generació de gasos
 • (nitrogen, oxigen).
 • Subministrament d’equips industrials de calefacció i climatització.
 • Disseny, càlcul i projecte d’instal·lacions d’aire comprimit i claus en mà.
 • Xarxes d’aire comprimit (inoxidable, alumini).
 • Legalització d’instal·lació i retimbrat de calderins.
 • Contractes de manteniment preventiu i correctiu.